Konwersja pliku z TAO do ASHDISK


TAOASHDISK

Często zdarza się, że mimo zainstlowanego odpowiedniego oprogramowania do obsługi danego typu pliku, nie możemy poradzić sobie z jego obsługą. Formaty plików TAO oraz ASHDISK są do siebie podobne i możemy wykonać konwersję z formatu TAO do ASHDISK. Po wykonaniu takiej czynności, możemy skorzystać z programów, które obsługują plik ASHDISK. Być może po konwersji, będzie nam łatwiej wykonać zamierzone czynności.

Poniżej znajdziesz listę programów, które przekonwertują plik TAO do ASHDISK.

W dalszej części artykułu znajdziesz dodatkowe informacje. Przeczytaj je, zanim rozpoczniesz proces konwersji, być może znajdziesz prostszy sposób na rozwiązanie swojego problemu.

Uwaga!
Zawsze sprawdź, czy aplikacje domyślnie obsługujące plik TAO nie mają wbudowanych możliwości zapisania danych w innym formacie, np. ASHDISK. Taka sytuacja często ma miejsce i nie ma konieczności pobierania wtedy specjalistycznego oprogramowania.

Konwersja pliku Track at Once CD/DVD Image
Reklama Konwertery pliku TAO do ASHDISK

Oprogramowanie
„Konwersją danych” określamy pewne działania, mające na celu zmianę formatu plików, który przechowuje konkretne informacje, na inny. Konwertowanie danych to nic innego jak zmiana sposobu prezentacji danych dla komputera (dla użytkownika widoczne zmiany to inna końcówka pliku ASHDISK zamiast TAO, czy też możliwość otwarcia pliku w innej aplikacji niż dotychczas, natomiast sama treść pozostaje względnie podobna). Dla komputera natomiast zmienia się cała struktura danego pliku.

Wszystkie dane, z których korzystają komputery są kodowane na wiele różnych sposobów. Prawie każda aplikacja, z której korzystamy na co dzień, posiada swój własny format plików, w którym zapisuje przetwarzane dane. Aby skorzystać z tych samych danych w innym programie, bądź na innym systemie operacyjnym musimy wykonać ich konwersję (w tym przypadku z pliku TAO do pliku ASHDISK). Nawet pliki z tym samym rozszerzeniem (TAO) utworzone przez różne wersje aplikacji (nowsze lub starsze) mogą posiadać trochę inne struktury danych. Nawet zmiana bitów z jednego formatu do drugiego (w celu możliwości zastosowania nowych funkcji, lub międzyoperacyjności) jest już konwersją danych.

Jak przeprowadzić konwersję?
Konwersje mogą mieć różny poziom trudności ich wykonania – począwszy od prostych, takich jak zmiana kodowania znaków w pliku tekstowym aż do złożonych i skomplikowanych jak konwertowanie plików dźwiękowych czy grafik (w przypadku plików TAO i ASHDISK mamy do czynienia z konwersją bardziej skomplikowaną).

Aby wykonać tego typu konwersję, zazwyczaj potrzebujemy specjalistycznego oprogramowania. Może się zdarzyć, że konieczne będzie przejście przez procesy pośrednie lub operacje „eksportu” i „importu ”danych. Pobierz jeden z programów, których nazwy znajdziesz na naszej liście, jeżeli uda Ci się wykonać bezpośrednią konwersję danych z pliku TAO do ASHDISK, problem będzie rozwiązany. Jeżeli jednak nie, możesz spróbować znaleźć ścieżkę postępowania z konwersją na format pośredni.

Konwersja przez format pośredni
Aby wytłumaczyć, na czym polega konwersja przez format pośredni, posłużmy się poniższym przykładem:
Posiadasz plik w formacie TAO, który chcesz przekonwertować na inny format, który dla ułatwienia oznaczymy .NEW.

  • Jeżeli nie znalazłeś programu, który wykona konwersję bezpośrednią, sprawdź, jakie konwersje dla pliku TAO są dostępne. Jedną z nich jest na pewno konwersja z TAO do ASHDISK.
  • Teraz sprawdź, na jakie formaty możesz przekonwertować plik ASHDISK, być może znajdzie się wśród nich szukany przez Ciebie format .NEW.
  • W tym momencie, konwertując najpierw plik TAO do ASHDISK , a następnie ASHDISK do .NEW twój plik będzie posiadał pożądaną przez Ciebie strukturę.

Możliwości i kombinacji jest wiele, pamiętaj, aby szczegółowo sprawdzić każdą z nich. Zawsze najprostszym rozwiązaniem jest bezpośrednia konwersja TAO do ASHDISK, jednak nie w każdym przypadku taka jest możliwa, trzeba wtedy szukać najlepszego rozwiązania. Pamiętaj też, aby zawsze wykonać kopię zapasową pliku TAO, który konwertujesz. Nigdy nie wiadomo, czy wszystkie operacje przebiegną prawidłowo i czy plik TAO nie zostanie uszkodzony. Warto przed taką sytuacją się zabezpieczyć.

Jeśli jest taka konieczność, możesz również spróbować przekonwertować plik TAO na format inny, niż ASHDISK. Lista innych możliwych opcji konwersji: TAO do ASHDISC,