Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku CS

Visual C# Source Code File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku DOC#

Microsoft Word Document

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku HTML

Hypertext Markup Language File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku ISO

Disc Image File

Pliki Obrazów Dysków

Rozszerzenie pliku M4V

iTunes Video File

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku MP3

MP3 Audio File

Pliki Audio

Rozszerzenie pliku NES

Nintendo (NES) ROM File

Pliki Gier

Rozszerzenie pliku SITX

StuffIt X Archive

Pliki Skompresowane

Rozszerzenie pliku SVG

Scalable Vector Graphics File

Pliki Obrazów Wektorowych

Rozszerzenie pliku TIF

Tagged Image File

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku TMP

Temporary File

Pliki Kopii Zapasowych

Rozszerzenie pliku TOAST

Toast Disc Image

Pliki Obrazów Dysków

Rozszerzenie pliku WMV

Windows Media Video File

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku XLSX

Microsoft Excel Open XML Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

Rozszerzenie pliku 7Z

7-Zip Compressed File

Pliki Skompresowane