Posortowane alfabetycznie: J


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

J Rozszerzenie pliku

Java Source File

Pliki Developerskie

J2C Rozszerzenie pliku

JPEG 2000 Code Stream

Pliki Obrazów Rastrowych

J2I Rozszerzenie pliku

Jazz 2 Internet Link File

Pliki Gier

J2K Rozszerzenie pliku

JPEG 2000 Image

Pliki Obrazów Rastrowych

J2L Rozszerzenie pliku

Jazz Jackrabbit 2 Level File

Pliki Gier

J3O Rozszerzenie pliku

jMonkeyEngine 3D Scene

Pliki Obrazów 3D

JA Rozszerzenie pliku

Jet Archive

Pliki Gier

JAC Rozszerzenie pliku

JaStaCry Encrypted File

Pliki Zaszyfrowane

JAD Rozszerzenie pliku

Java Application Descriptor File

Różne Pliki

JAG Rozszerzenie pliku

Jagex Data File

Pliki Gier

JAM Rozszerzenie pliku

Jam STAPL File

Pliki CAD

JAP Rozszerzenie pliku

Japanese Nintendo 64 Game ROM

Pliki Gier

JAR Rozszerzenie pliku

Java Archive File

Pliki Wykonywalne

JARPACK Rozszerzenie pliku

Pack200 Packed Jar File

Pliki Skompresowane

JARVIS Rozszerzenie pliku

Jarvis Subscriber File

Pliki Tekstowe

JAS Rozszerzenie pliku

Cheetah3D Model File

Pliki Obrazów 3D

JASPER Rozszerzenie pliku

JasperReports Data File

Pliki Danych

JAV Rozszerzenie pliku

Java Source File

Pliki Developerskie

JAVA Rozszerzenie pliku

Java Source Code File

Pliki Developerskie

JB2 Rozszerzenie pliku

JBIG2 Image

Pliki Obrazów Rastrowych

JBC Rozszerzenie pliku

Jam STAPL Byte-Code File

Pliki CAD

JBF Rozszerzenie pliku

Paint Shop Pro Browser Cache File

Pliki Obrazów Rastrowych

JBI Rozszerzenie pliku

Motoman Robot Job File

Pliki Danych

JBIG Rozszerzenie pliku

Joint Bi-level Image Group File

Pliki Obrazów Rastrowych

JBIG2 Rozszerzenie pliku

JBIG2

Pliki Obrazów Rastrowych

JBK Rozszerzenie pliku

Juno Backup File

Pliki Kopii Zapasowych

JBMP Rozszerzenie pliku

JAmes OS Bitmap Image

Pliki Obrazów Rastrowych

JBR Rozszerzenie pliku

Paint Shop Pro Brushes File

Pliki Obrazów Rastrowych

JC Rozszerzenie pliku

FlashGet Partial Download

Różne Pliki

JC! Rozszerzenie pliku

FlashGet Incomplete Download

Różne Pliki

JCLIC Rozszerzenie pliku

JClic Project File

Pliki Danych

JCP Rozszerzenie pliku

JCreator Project File

Pliki Developerskie

JCRYPT Rozszerzenie pliku

JCRYPT File

Pliki Zaszyfrowane

JCZ Rozszerzenie pliku

Liquid Motion Animation

Pliki Internetowe

JDB Rozszerzenie pliku

Symantec Endpoint Protection Update File

Pliki Danych

JDC Rozszerzenie pliku

JDownloader Links File

Pliki Kopii Zapasowych

JDF Rozszerzenie pliku

Adobe Acrobat Job Definition File

Pliki Ustawień

JED Rozszerzenie pliku

Xilinx JEDEC Programming File

Pliki Developerskie

JEF Rozszerzenie pliku

Janome Embroidery Format

Pliki Danych

JFI Rozszerzenie pliku

JPEG File Interchange Image

Pliki Obrazów Rastrowych

JFIF Rozszerzenie pliku

JPEG File Interchange Format

Pliki Obrazów Rastrowych

JG4 Rozszerzenie pliku

BigJig Jigsaw Puzzle

Pliki Gier

JGCSCS Rozszerzenie pliku

EditPad Custom Syntax Coloring Scheme File

Pliki Danych

JGW Rozszerzenie pliku

JPEG World File

Pliki GIS

JGZ Rozszerzenie pliku

Gzipped Javascript File

Pliki Skompresowane

JHTML Rozszerzenie pliku

Java HTML Web Page

Pliki Internetowe

JIA Rozszerzenie pliku

Digital Photo Navigator Album

Pliki Obrazów Rastrowych

JIC Rozszerzenie pliku

Java Icon File

Pliki Skompresowane

JIF Rozszerzenie pliku

JPEG Image File

Pliki Obrazów Rastrowych

JIFF Rozszerzenie pliku

JPEG Image File Format

Pliki Obrazów Rastrowych

JIGSAW Rozszerzenie pliku

Jigsaw Explorer Save File

Pliki Gier

JIS Rozszerzenie pliku

Japanese Industry Standard Text

Pliki Tekstowe

JKM Rozszerzenie pliku

JAWS Key Map File

Pliki Ustawień

JL Rozszerzenie pliku

Julia Source Code File

Pliki Developerskie

JMP Rozszerzenie pliku

JMP Data File

Pliki Danych

JMV Rozszerzenie pliku

Jnes Movie File

Pliki Wideo

JNG Rozszerzenie pliku

JPEG Network Graphic

Pliki Obrazów Rastrowych

JNILIB Rozszerzenie pliku

JNI Library

Pliki Developerskie

JNLP Rozszerzenie pliku

Java Web Start File

Pliki Internetowe

JNT Rozszerzenie pliku

Windows Journal File

Pliki Danych

JO Rozszerzenie pliku

jo Audio File

Pliki Audio

JO-7Z Rozszerzenie pliku

jo Audio File

Pliki Audio

JOB Rozszerzenie pliku

Windows Task Scheduler Job File

Pliki Systemowe

JOBOPTIONS Rozszerzenie pliku

Adobe Joboptions File

Pliki Danych

JOE Rozszerzenie pliku

JOE Document

Pliki Tekstowe

JOINED Rozszerzenie pliku

HJ-Split Data File

Pliki Danych

JOY Rozszerzenie pliku

CryENGINE Facial Editor Joystick File

Pliki Ustawień

JP1 Rozszerzenie pliku

Japanese (Romaji) Text File

Pliki Tekstowe

JP2 Rozszerzenie pliku

JPEG 2000 Core Image File

Pliki Obrazów Rastrowych

JPC Rozszerzenie pliku

JPEG 2000 Code Stream File

Pliki Obrazów Rastrowych

JPD Rozszerzenie pliku

Java Process Definition

Pliki Developerskie

JPE Rozszerzenie pliku

JPEG Image

Pliki Obrazów Rastrowych

JPEG Rozszerzenie pliku

JPEG Image

Pliki Obrazów Rastrowych

JPF Rozszerzenie pliku

JPEG 2000 Image

Pliki Obrazów Rastrowych

JPG Rozszerzenie pliku

JPEG Image

Pliki Obrazów Rastrowych

JPG2 Rozszerzenie pliku

JPEG 2000 Image

Pliki Obrazów Rastrowych

JPGW Rozszerzenie pliku

JPEG World File

Pliki GIS

JPH Rozszerzenie pliku

JProbe Memory Snapshot

Pliki Danych

JPN Rozszerzenie pliku

Windows Japanese Noise-Word List File

Pliki Systemowe

JPR Rozszerzenie pliku

JBuilder Project

Pliki Developerskie

JPS Rozszerzenie pliku

Stereo JPEG Image

Pliki Obrazów Rastrowych

JPW Rozszerzenie pliku

World File for JPEG

Pliki GIS

JPX Rozszerzenie pliku

JPEG 2000 Image File

Pliki Obrazów Rastrowych

JRC Rozszerzenie pliku

PCjr Cartridge ROM File

Pliki Gier

JRPRINT Rozszerzenie pliku

JasperReports Print File

Pliki Danych

JRS Rozszerzenie pliku

Exchange Reserve Transaction Log File

Różne Pliki

JRTF Rozszerzenie pliku

JAmes OS Rich Text File

Pliki Tekstowe

JRXML Rozszerzenie pliku

JasperReports Layout File

Pliki Danych

JRZ Rozszerzenie pliku

PSP Game Data File

Pliki Gier

JS Rozszerzenie pliku

JavaScript File

Pliki Internetowe

JSD Rozszerzenie pliku

Jazer Data File

Pliki Danych

JSDA Rozszerzenie pliku

Jazer Data File

Pliki Danych

JSE Rozszerzenie pliku

JScript Encoded File

Pliki Wykonywalne

JSF Rozszerzenie pliku

Project64 Joystick File

Pliki Ustawień

JSFL Rozszerzenie pliku

Flash JavaScript File

Pliki Developerskie

JSH Rozszerzenie pliku

JAWS Script Header File

Pliki Developerskie

JSON Rozszerzenie pliku

JavaScript Object Notation File

Pliki Internetowe

JSP Rozszerzenie pliku

Java Server Page

Pliki Internetowe

JSPA Rozszerzenie pliku

Java Servlet Alias

Pliki Internetowe

JSPF Rozszerzenie pliku

Java Server Page Fragment

Pliki Developerskie

JSPX Rozszerzenie pliku

XML Java Server Page

Pliki Internetowe

JSS Rozszerzenie pliku

JACOsub Subtitle File

Pliki Wideo

JST Rozszerzenie pliku

JavaServer Page Document

Pliki Internetowe

JSX Rozszerzenie pliku

ExtendScript Script File

Pliki Wykonywalne

JSXBIN Rozszerzenie pliku

Binary ExtendScript Script File

Pliki Wtyczek

JSXINC Rozszerzenie pliku

ExtendScript Included Script File

Pliki Developerskie

JT Rozszerzenie pliku

JT Open CAD File

Pliki CAD

JTBACKUP Rozszerzenie pliku

Just Type Backup File

Pliki Danych

JTF Rozszerzenie pliku

JPEG Tagged Interchange Format

Pliki Obrazów Rastrowych

JTP Rozszerzenie pliku

Windows Journal Template

Pliki Układów Stron

JTS Rozszerzenie pliku

Cyberlink AVCHD Video File

Pliki Wideo

JTV Rozszerzenie pliku

J. River TV File

Pliki Wideo

JTX Rozszerzenie pliku

ESE Transaction Log

Pliki Baz Danych

JUDE Rozszerzenie pliku

JUDE Project File

Pliki Danych

JVS Rozszerzenie pliku

JavaScript Proxy Autoconfig File

Pliki Internetowe

JVSG Rozszerzenie pliku

Video Surveillance Project

Pliki CAD

JWL Rozszerzenie pliku

Roxio Jewel Case File

Pliki Obrazów Rastrowych

JWS Rozszerzenie pliku

Java Web Services File

Pliki Internetowe

JXR Rozszerzenie pliku

JPEG XR Image

Pliki Obrazów Rastrowych