Pliki Arkusza Kalkulacyjnego


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

123 Rozszerzenie pliku

Lotus 1-2-3 Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

AST Rozszerzenie pliku

Ability Spreadsheet Template

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

AWS Rozszerzenie pliku

Ability Spreadsheet File

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

BKS Rozszerzenie pliku

Microsoft Works Spreadsheet Backup File

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

DEF Rozszerzenie pliku

SmartWare II Data File

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

DEX Rozszerzenie pliku

Excel Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

DFG Rozszerzenie pliku

Data Flask Grid File

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

DIS Rozszerzenie pliku

Oracle Discoverer Workbook

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

EDX Rozszerzenie pliku

Edraw XML FIle

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

EDXZ Rozszerzenie pliku

Edraw Compressed XML FIle

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

ESS Rozszerzenie pliku

EasySpreadsheet Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

FCS Rozszerzenie pliku

First Choice Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

FM Rozszerzenie pliku

FileMaker Database

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

FODS Rozszerzenie pliku

OpenDocument Flat XML Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

FP Rozszerzenie pliku

FileMaker Pro Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

GSHEET Rozszerzenie pliku

Google Drive Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

IMP Rozszerzenie pliku

Improv Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

MAR Rozszerzenie pliku

Mariner Calc Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

NB Rozszerzenie pliku

Mathematica Notebook

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

NMBTEMPLATE Rozszerzenie pliku

Numbers Spreadsheet Template

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

NUMBERS Rozszerzenie pliku

Numbers Spreadsheet File

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

NUMBERS-TEF Rozszerzenie pliku

Numbers iCloud Document

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

ODS Rozszerzenie pliku

OpenDocument Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

OTS Rozszerzenie pliku

OpenDocument Spreadsheet Template

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

PMD Rozszerzenie pliku

PlanMaker Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

PMV Rozszerzenie pliku

PlanMaker Spreadsheet Template

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

QPW Rozszerzenie pliku

Quattro Pro Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

RDF Rozszerzenie pliku

Report Definition File

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

SDC Rozszerzenie pliku

Apache OpenOffice Calc Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

STC Rozszerzenie pliku

StarOffice Calc Spreadsheet Template

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

SXC Rozszerzenie pliku

StarOffice Calc Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

UOS Rozszerzenie pliku

Uniform Office Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

WKI Rozszerzenie pliku

Lotus 2 Worksheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

WKS Rozszerzenie pliku

Works Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

WKU Rozszerzenie pliku

Lotus 1-2-3 Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

WQ1 Rozszerzenie pliku

Quattro Pro for DOS Spreadsheet File

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

WQ2 Rozszerzenie pliku

Quattro Pro for DOS Spreadsheet File

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

XAR Rozszerzenie pliku

Excel Auto-Recovery File

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

XL Rozszerzenie pliku

Excel Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

XLR Rozszerzenie pliku

Works Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

XLS Rozszerzenie pliku

Excel Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

XLSB Rozszerzenie pliku

Excel Binary Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

XLSHTML Rozszerzenie pliku

Microsoft Excel HTML Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

XLSM Rozszerzenie pliku

Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

XLSMHTML Rozszerzenie pliku

Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

XLSX Rozszerzenie pliku

Microsoft Excel Open XML Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

XLTHTML Rozszerzenie pliku

Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

XLTM Rozszerzenie pliku

Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

XLTX Rozszerzenie pliku

Excel Open XML Spreadsheet Template

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego