Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku C

C/C++ Source Code File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku CFG

Configuration File

Pliki Ustawień

Rozszerzenie pliku CFM

ColdFusion Markup File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku COM

DOS Command File

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku DMG

Mac OS X Disk Image

Pliki Obrazów Dysków

Rozszerzenie pliku DNG

Digital Negative Image File

Rozszerzenie pliku HTML

Hypertext Markup Language File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku IBOOKS

Multi-Touch iBook

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku INI

Windows Initialization File

Pliki Ustawień

Rozszerzenie pliku JS

JavaScript File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku LNK

Windows File Shortcut

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku PDB

Program Database

Pliki Baz Danych

Rozszerzenie pliku PDF

Portable Document Format File

Pliki Układów Stron

Rozszerzenie pliku PSD

Adobe Photoshop Document

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku SITX

StuffIt X Archive

Pliki Skompresowane