Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku AI

Adobe Illustrator File

Pliki Obrazów Wektorowych

Rozszerzenie pliku ASPX

Active Server Page Extended File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku BMP

Bitmap Image File

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku CS

Visual C# Source Code File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku CUR

Windows Cursor

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku M3U

Media Playlist File

Pliki Audio

Rozszerzenie pliku PSD

Adobe Photoshop Document

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku RTF

Rich Text Format File

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku TAR

Consolidated Unix File Archive

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku TIFF

Tagged Image File Format

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku XCODEPROJ

Xcode Project

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku XLR

Works Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

Rozszerzenie pliku ZIP

Zipped File

Pliki Skompresowane

Rozszerzenie pliku ZIPX

Extended Zip File

Pliki Skompresowane

Rozszerzenie pliku 7Z

7-Zip Compressed File

Pliki Skompresowane