Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku ACCDB

Access 2007 Database File

Pliki Baz Danych

Rozszerzenie pliku DAT

Data File

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku FON

Generic Font File

Pliki Czcionek

Rozszerzenie pliku ICO

Icon File

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku JPG

JPEG Image

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku KEYCHAIN

Mac OS X Keychain File

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku PKG

Mac OS X Installer Package

Pliki Skompresowane

Rozszerzenie pliku RAR

WinRAR Compressed Archive

Pliki Skompresowane

Rozszerzenie pliku SH

Bash Shell Script

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku SITX

StuffIt X Archive

Pliki Skompresowane

Rozszerzenie pliku SLN

Visual Studio Solution File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku VCXPROJ

Visual C++ Project

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku WPD

WordPerfect Document

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku XCODEPROJ

Xcode Project

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku 3DS

3D Studio Scene

Pliki Obrazów 3D