Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku ACCDB

Access 2007 Database File

Pliki Baz Danych

Rozszerzenie pliku APP

Mac OS X Application

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku C

C/C++ Source Code File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku CAB

Windows Cabinet File

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku CER

Internet Security Certificate

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku DRV

Device Driver

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku FON

Generic Font File

Pliki Czcionek

Rozszerzenie pliku MDF

Media Disc Image File

Pliki Obrazów Dysków

Rozszerzenie pliku MOV

Apple QuickTime Movie

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku MSI

Windows Installer Package

Różne Pliki

Rozszerzenie pliku RTF

Rich Text Format File

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku SWF

Shockwave Flash Movie

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku SYS

Windows System File

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku WSF

Windows Script File

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku XCODEPROJ

Xcode Project

Pliki Developerskie