Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku AVI

Audio Video Interleave File

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku CPP

C++ Source Code File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku DDS

DirectDraw Surface

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku DESKTHEMEPACK

Windows 8 Desktop Theme Pack File

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku DTD

Document Type Definition File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku ICNS

Mac OS X Icon Resource File

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku INI

Windows Initialization File

Pliki Ustawień

Rozszerzenie pliku RSS

Rich Site Summary

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku RTF

Rich Text Format File

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku SLN

Visual Studio Solution File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku TAR

Consolidated Unix File Archive

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku TEX

LaTeX Source Document

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku WPS

Microsoft Works Word Processor Document

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku WSF

Windows Script File

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku 3GP

3GPP Multimedia File

Pliki Wideo