Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku ASP

Active Server Page

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku ASX

Microsoft ASF Redirector File

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku AVI

Audio Video Interleave File

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku BAK

Backup File

Pliki Kopii Zapasowych

Rozszerzenie pliku CER

Internet Security Certificate

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku CGI

Common Gateway Interface Script

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku DWG

AutoCAD Drawing Database File

Pliki CAD

Rozszerzenie pliku HTML

Hypertext Markup Language File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku JAR

Java Archive File

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku PHP

PHP Source Code File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku SITX

StuffIt X Archive

Pliki Skompresowane

Rozszerzenie pliku VOB

DVD Video Object File

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku WPS

Microsoft Works Word Processor Document

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku YUV

YUV Encoded Image File

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku 3DM

Rhino 3D Model

Pliki Obrazów 3D