Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku APP

Mac OS X Application

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku BMP

Bitmap Image File

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku CER

Internet Security Certificate

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku DOCX

Microsoft Word Open XML Document

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku HTML

Hypertext Markup Language File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku ICS

iCalendar File

Różne Pliki

Rozszerzenie pliku INDD

Adobe InDesign Document

Pliki Układów Stron

Rozszerzenie pliku ISO

Disc Image File

Pliki Obrazów Dysków

Rozszerzenie pliku JAR

Java Archive File

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku MIM

Multi-Purpose Internet Mail Message File

Pliki Zaszyfrowane

Rozszerzenie pliku MSI

Windows Installer Package

Różne Pliki

Rozszerzenie pliku SDF

Standard Data File

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku TEX

LaTeX Source Document

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku XHTML

Extensible Hypertext Markup Language File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku XLS

Excel Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego