Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku APK

Android Package File

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku CGI

Common Gateway Interface Script

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku DBF

Database File

Pliki Baz Danych

Rozszerzenie pliku DMP

Windows Memory Dump

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku HTM

Hypertext Markup Language File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku JS

JavaScript File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku LNK

Windows File Shortcut

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku PL

Perl Script

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku TIF

Tagged Image File

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku TIFF

Tagged Image File Format

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku UUE

Uuencoded File

Pliki Zaszyfrowane

Rozszerzenie pliku VCXPROJ

Visual C++ Project

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku WPS

Microsoft Works Word Processor Document

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku WSF

Windows Script File

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku 3G2

3GPP2 Multimedia File

Pliki Wideo