Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku CSR

Certificate Signing Request File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku CSV

Comma Separated Values File

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku CUE

Cue Sheet File

Pliki Obrazów Dysków

Rozszerzenie pliku DRV

Device Driver

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku EPS

Encapsulated PostScript File

Pliki Obrazów Wektorowych

Rozszerzenie pliku ICNS

Mac OS X Icon Resource File

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku INDD

Adobe InDesign Document

Pliki Układów Stron

Rozszerzenie pliku M3U

Media Playlist File

Pliki Audio

Rozszerzenie pliku MOBI

Mobipocket eBook

Rozszerzenie pliku MPG

MPEG Video File

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku PAGES

Pages Document

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku PRF

Outlook Profile File

Pliki Ustawień

Rozszerzenie pliku ROM

N64 Game ROM File

Pliki Gier

Rozszerzenie pliku XLS

Excel Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

Rozszerzenie pliku 3GP

3GPP Multimedia File

Pliki Wideo