Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku AI

Adobe Illustrator File

Pliki Obrazów Wektorowych

Rozszerzenie pliku C

C/C++ Source Code File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku CLASS

Java Class File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku CS

Visual C# Source Code File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku FNT

Windows Font File

Pliki Czcionek

Rozszerzenie pliku KMZ

Google Earth Placemark File

Pliki GIS

Rozszerzenie pliku PDF

Portable Document Format File

Pliki Układów Stron

Rozszerzenie pliku PRF

Outlook Profile File

Pliki Ustawień

Rozszerzenie pliku SVG

Scalable Vector Graphics File

Pliki Obrazów Wektorowych

Rozszerzenie pliku TIFF

Tagged Image File Format

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku VB

VBScript File

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku XCODEPROJ

Xcode Project

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku XLS

Excel Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

Rozszerzenie pliku 3DM

Rhino 3D Model

Pliki Obrazów 3D

Rozszerzenie pliku 7Z

7-Zip Compressed File

Pliki Skompresowane