Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku CSV

Comma Separated Values File

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku IBOOKS

Multi-Touch iBook

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku JAVA

Java Source Code File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku M

Objective-C Implementation File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku MSG

Outlook Mail Message

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku PDB

Program Database

Pliki Baz Danych

Rozszerzenie pliku PSD

Adobe Photoshop Document

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku PY

Python Script

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku RM

Real Media File

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku TIF

Tagged Image File

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku TORRENT

BitTorrent File

Różne Pliki

Rozszerzenie pliku WPS

Microsoft Works Word Processor Document

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku YUV

YUV Encoded Image File

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku 3G2

3GPP2 Multimedia File

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku 7Z

7-Zip Compressed File

Pliki Skompresowane