Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku AI

Adobe Illustrator File

Pliki Obrazów Wektorowych

Rozszerzenie pliku APP

Mac OS X Application

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku CER

Internet Security Certificate

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku CFM

ColdFusion Markup File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku DBF

Database File

Pliki Baz Danych

Rozszerzenie pliku JAR

Java Archive File

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku MPG

MPEG Video File

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku PDB

Program Database

Pliki Baz Danych

Rozszerzenie pliku PDF

Portable Document Format File

Pliki Układów Stron

Rozszerzenie pliku SITX

StuffIt X Archive

Pliki Skompresowane

Rozszerzenie pliku SLN

Visual Studio Solution File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku TARGZ

Compressed Tarball File

Pliki Skompresowane

Rozszerzenie pliku TAX2012

TurboTax 2012 Tax Return

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku WAV

WAVE Audio File

Pliki Audio

Rozszerzenie pliku WPS

Microsoft Works Word Processor Document

Pliki Tekstowe