Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku APP

Mac OS X Application

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku AZW

Amazon Kindle eBook File

Rozszerzenie pliku DB

Database File

Pliki Baz Danych

Rozszerzenie pliku GZ

Gnu Zipped Archive

Pliki Skompresowane

Rozszerzenie pliku LUA

Lua Source File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku NES

Nintendo (NES) ROM File

Pliki Gier

Rozszerzenie pliku PKG

Mac OS X Installer Package

Pliki Skompresowane

Rozszerzenie pliku PPTX

PowerPoint Open XML Presentation

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku PRF

Outlook Profile File

Pliki Ustawień

Rozszerzenie pliku SQL

Structured Query Language Data File

Pliki Baz Danych

Rozszerzenie pliku SYS

Windows System File

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku TAX2012

TurboTax 2012 Tax Return

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku THM

Thumbnail Image File

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku VOB

DVD Video Object File

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku 3DS

3D Studio Scene

Pliki Obrazów 3D