Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku ACCDB

Access 2007 Database File

Pliki Baz Danych

Rozszerzenie pliku CUE

Cue Sheet File

Pliki Obrazów Dysków

Rozszerzenie pliku DMP

Windows Memory Dump

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku DRV

Device Driver

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku FNT

Windows Font File

Pliki Czcionek

Rozszerzenie pliku GPX

GPS Exchange File

Pliki GIS

Rozszerzenie pliku M3U

Media Playlist File

Pliki Audio

Rozszerzenie pliku OBJ

Wavefront 3D Object File

Pliki Obrazów 3D

Rozszerzenie pliku PDF

Portable Document Format File

Pliki Układów Stron

Rozszerzenie pliku SITX

StuffIt X Archive

Pliki Skompresowane

Rozszerzenie pliku UUE

Uuencoded File

Pliki Zaszyfrowane

Rozszerzenie pliku WAV

WAVE Audio File

Pliki Audio

Rozszerzenie pliku XLSX

Microsoft Excel Open XML Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

Rozszerzenie pliku 3DM

Rhino 3D Model

Pliki Obrazów 3D

Rozszerzenie pliku 7Z

7-Zip Compressed File

Pliki Skompresowane