Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku APK

Android Package File

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku APP

Mac OS X Application

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku ASX

Microsoft ASF Redirector File

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku CSS

Cascading Style Sheet

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku CSV

Comma Separated Values File

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku DESKTHEMEPACK

Windows 8 Desktop Theme Pack File

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku DOC

Microsoft Word Document

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku EPUB

Open eBook File

Rozszerzenie pliku JSP

Java Server Page

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku LOG

Log File

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku PY

Python Script

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku RTF

Rich Text Format File

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku SVG

Scalable Vector Graphics File

Pliki Obrazów Wektorowych

Rozszerzenie pliku TIFF

Tagged Image File Format

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku UUE

Uuencoded File

Pliki Zaszyfrowane