Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku APK

Android Package File

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku CPL

Windows Control Panel Item

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku CPP

C++ Source Code File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku DESKTHEMEPACK

Windows 8 Desktop Theme Pack File

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku DNG

Digital Negative Image File

Rozszerzenie pliku GAM

Saved Game File

Pliki Gier

Rozszerzenie pliku KEYCHAIN

Mac OS X Keychain File

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku PDB

Program Database

Pliki Baz Danych

Rozszerzenie pliku PRF

Outlook Profile File

Pliki Ustawień

Rozszerzenie pliku SYS

Windows System File

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku TAX2012

TurboTax 2012 Tax Return

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku TXT

Plain Text File

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku WAV

WAVE Audio File

Pliki Audio

Rozszerzenie pliku YUV

YUV Encoded Image File

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku ZIP

Zipped File

Pliki Skompresowane