Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku AIF

Audio Interchange File Format

Pliki Audio

Rozszerzenie pliku DB

Database File

Pliki Baz Danych

Rozszerzenie pliku JS

JavaScript File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku KMZ

Google Earth Placemark File

Pliki GIS

Rozszerzenie pliku LUA

Lua Source File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku OBJ

Wavefront 3D Object File

Pliki Obrazów 3D

Rozszerzenie pliku PDB

Program Database

Pliki Baz Danych

Rozszerzenie pliku PPS

PowerPoint Slide Show

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku PSD

Adobe Photoshop Document

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku ROM

N64 Game ROM File

Pliki Gier

Rozszerzenie pliku SITX

StuffIt X Archive

Pliki Skompresowane

Rozszerzenie pliku SQL

Structured Query Language Data File

Pliki Baz Danych

Rozszerzenie pliku SRT

SubRip Subtitle File

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku TTF

TrueType Font

Pliki Czcionek

Rozszerzenie pliku WSF

Windows Script File

Pliki Wykonywalne