Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku BAK

Backup File

Pliki Kopii Zapasowych

Rozszerzenie pliku DESKTHEMEPACK

Windows 8 Desktop Theme Pack File

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku DLL

Dynamic Link Library

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku DOCX

Microsoft Word Open XML Document

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku DRV

Device Driver

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku DWG

AutoCAD Drawing Database File

Pliki CAD

Rozszerzenie pliku GBR

Gerber File

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku M

Objective-C Implementation File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku RTF

Rich Text Format File

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku SWF

Shockwave Flash Movie

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku SYS

Windows System File

Pliki Systemowe

Rozszerzenie pliku XHTML

Extensible Hypertext Markup Language File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku XLR

Works Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

Rozszerzenie pliku XLSX

Microsoft Excel Open XML Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego

Rozszerzenie pliku YUV

YUV Encoded Image File

Pliki Obrazów Rastrowych