Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku CBR

Comic Book RAR Archive

Pliki Skompresowane

Rozszerzenie pliku CER

Internet Security Certificate

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku CSR

Certificate Signing Request File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku EXE

Windows Executable File

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku GED

GEDCOM Genealogy Data File

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku IFF

Interchange File Format

Pliki Audio

Rozszerzenie pliku MID

MIDI File

Pliki Audio

Rozszerzenie pliku MPG

MPEG Video File

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku PDF

Portable Document Format File

Pliki Układów Stron

Rozszerzenie pliku PHP

PHP Source Code File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku PIF

Program Information File

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku PLUGIN

Mac OS X Plug-in

Pliki Wtyczek

Rozszerzenie pliku SDF

Standard Data File

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku SH

Bash Shell Script

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku WSF

Windows Script File

Pliki Wykonywalne