Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku BIN

Binary Disc Image

Pliki Obrazów Dysków

Rozszerzenie pliku CRDOWNLOAD

Chrome Partially Downloaded File

Różne Pliki

Rozszerzenie pliku DEB

Debian Software Package

Pliki Skompresowane

Rozszerzenie pliku DMG

Mac OS X Disk Image

Pliki Obrazów Dysków

Rozszerzenie pliku DOC

Microsoft Word Document

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku GBR

Gerber File

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku PDF

Portable Document Format File

Pliki Układów Stron

Rozszerzenie pliku PHP

PHP Source Code File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku RTF

Rich Text Format File

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku SWF

Shockwave Flash Movie

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku TIFF

Tagged Image File Format

Pliki Obrazów Rastrowych

Rozszerzenie pliku VCXPROJ

Visual C++ Project

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku WMA

Windows Media Audio File

Pliki Audio

Rozszerzenie pliku XHTML

Extensible Hypertext Markup Language File

Pliki Internetowe

Rozszerzenie pliku XLSX

Microsoft Excel Open XML Spreadsheet

Pliki Arkusza Kalkulacyjnego