Rozszerzenia plików - definicja i podstawowe informacje


Rozszerzenia plików to integralna część plików, znajdujących się na każdym komputerze. Często podczas pracy na komputerze natykamy się na szeroki ich asortyment np. docx, ppt, part, mp3 czy rmvb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją – jednak często nie wiemy do czego służą i za co odpowiadają na naszym komputerze.

Rozszerzenie pliku, znane również jako rozszerzenie nazwy pliku to przyrostek dodawany do nazwy pliku komputerowego, składający się zazwyczaj z kilku znaków umieszczonych po ostatniej kropce w nazwie pliku, który daje nam informacje dotyczące sposobu jego kodowania. Rozszerzenie pliku to inaczej Format pliku. Pozwala na to, aby system operacyjny (np. Windows) rozpoznał jakim programem powinien spróbować otworzyć dany plik.

W poniższej tabeli znajdziecie losowo wybrane popularne rozszerzenia plików.


Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku Kategoria

Rozszerzenie pliku DXF

Drawing Exchange Format File

Pliki CAD

Rozszerzenie pliku ISO

Disc Image File

Pliki Obrazów Dysków

Rozszerzenie pliku JAR

Java Archive File

Pliki Wykonywalne

Rozszerzenie pliku KML

Keyhole Markup Language File

Pliki GIS

Rozszerzenie pliku MSG

Outlook Mail Message

Pliki Tekstowe

Rozszerzenie pliku PDF

Portable Document Format File

Pliki Układów Stron

Rozszerzenie pliku PPS

PowerPoint Slide Show

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku RM

Real Media File

Pliki Wideo

Rozszerzenie pliku SLN

Visual Studio Solution File

Pliki Developerskie

Rozszerzenie pliku SQL

Structured Query Language Data File

Pliki Baz Danych

Rozszerzenie pliku TAR

Consolidated Unix File Archive

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku TAX2012

TurboTax 2012 Tax Return

Pliki Danych

Rozszerzenie pliku WAV

WAVE Audio File

Pliki Audio

Rozszerzenie pliku WMA

Windows Media Audio File

Pliki Audio

Rozszerzenie pliku 7Z

7-Zip Compressed File

Pliki Skompresowane