Konwersja pliku z AVI do ASF


AVIASF

Często zdarza się, że mimo zainstlowanego odpowiedniego oprogramowania do obsługi danego typu pliku, nie możemy poradzić sobie z jego obsługą. Formaty plików AVI oraz ASF są do siebie podobne i możemy wykonać konwersję z formatu AVI do ASF. Po wykonaniu takiej czynności, możemy skorzystać z programów, które obsługują plik ASF. Być może po konwersji, będzie nam łatwiej wykonać zamierzone czynności.

Poniżej znajdziesz listę programów, które przekonwertują plik AVI do ASF.

W dalszej części artykułu znajdziesz dodatkowe informacje. Przeczytaj je, zanim rozpoczniesz proces konwersji, być może znajdziesz prostszy sposób na rozwiązanie swojego problemu.

Uwaga!
Zawsze sprawdź, czy aplikacje domyślnie obsługujące plik AVI nie mają wbudowanych możliwości zapisania danych w innym formacie, np. ASF. Taka sytuacja często ma miejsce i nie ma konieczności pobierania wtedy specjalistycznego oprogramowania.

Oprogramowanie
„Konwersją danych” określamy pewne działania, mające na celu zmianę formatu plików, który przechowuje konkretne informacje, na inny. Konwertowanie danych to nic innego jak zmiana sposobu prezentacji danych dla komputera (dla użytkownika widoczne zmiany to inna końcówka pliku ASF zamiast AVI, czy też możliwość otwarcia pliku w innej aplikacji niż dotychczas, natomiast sama treść pozostaje względnie podobna). Dla komputera natomiast zmienia się cała struktura danego pliku.

Wszystkie dane, z których korzystają komputery są kodowane na wiele różnych sposobów. Prawie każda aplikacja, z której korzystamy na co dzień, posiada swój własny format plików, w którym zapisuje przetwarzane dane. Aby skorzystać z tych samych danych w innym programie, bądź na innym systemie operacyjnym musimy wykonać ich konwersję (w tym przypadku z pliku AVI do pliku ASF). Nawet pliki z tym samym rozszerzeniem (AVI) utworzone przez różne wersje aplikacji (nowsze lub starsze) mogą posiadać trochę inne struktury danych. Nawet zmiana bitów z jednego formatu do drugiego (w celu możliwości zastosowania nowych funkcji, lub międzyoperacyjności) jest już konwersją danych.

Jak przeprowadzić konwersję?
Konwersje mogą mieć różny poziom trudności ich wykonania – począwszy od prostych, takich jak zmiana kodowania znaków w pliku tekstowym aż do złożonych i skomplikowanych jak konwertowanie plików dźwiękowych czy grafik (w przypadku plików AVI i ASF mamy do czynienia z konwersją bardziej skomplikowaną).

Aby wykonać tego typu konwersję, zazwyczaj potrzebujemy specjalistycznego oprogramowania. Może się zdarzyć, że konieczne będzie przejście przez procesy pośrednie lub operacje „eksportu” i „importu ”danych. Pobierz jeden z programów, których nazwy znajdziesz na naszej liście, jeżeli uda Ci się wykonać bezpośrednią konwersję danych z pliku AVI do ASF, problem będzie rozwiązany. Jeżeli jednak nie, możesz spróbować znaleźć ścieżkę postępowania z konwersją na format pośredni.

Konwersja przez format pośredni
Aby wytłumaczyć, na czym polega konwersja przez format pośredni, posłużmy się poniższym przykładem:
Posiadasz plik w formacie AVI, który chcesz przekonwertować na inny format, który dla ułatwienia oznaczymy .NEW.

  • Jeżeli nie znalazłeś programu, który wykona konwersję bezpośrednią, sprawdź, jakie konwersje dla pliku AVI są dostępne. Jedną z nich jest na pewno konwersja z AVI do ASF.
  • Teraz sprawdź, na jakie formaty możesz przekonwertować plik ASF, być może znajdzie się wśród nich szukany przez Ciebie format .NEW.
  • W tym momencie, konwertując najpierw plik AVI do ASF , a następnie ASF do .NEW twój plik będzie posiadał pożądaną przez Ciebie strukturę.

Możliwości i kombinacji jest wiele, pamiętaj, aby szczegółowo sprawdzić każdą z nich. Zawsze najprostszym rozwiązaniem jest bezpośrednia konwersja AVI do ASF, jednak nie w każdym przypadku taka jest możliwa, trzeba wtedy szukać najlepszego rozwiązania. Pamiętaj też, aby zawsze wykonać kopię zapasową pliku AVI, który konwertujesz. Nigdy nie wiadomo, czy wszystkie operacje przebiegną prawidłowo i czy plik AVI nie zostanie uszkodzony. Warto przed taką sytuacją się zabezpieczyć.

Jeśli jest taka konieczność, możesz również spróbować przekonwertować plik AVI na format inny, niż ASF. Lista innych możliwych opcji konwersji: AVI do BIK, AVI do 3G2, AVI do 3GP, AVI do 3GPP, AVI do 3GPP2, AVI do DASH, AVI do DVR-MS, AVI do F4V, AVI do H263, AVI do H264, AVI do M2S, AVI do M2TS, AVI do M4V, AVI do MJPG, AVI do MKV, AVI do MOV, AVI do MP3, AVI do MP4, AVI do MPEG, AVI do MPG, AVI do MPG2, AVI do MPG4, AVI do MTS, AVI do OGV, AVI do SWF, AVI do TPD, AVI do TRP, AVI do WMV, AVI do XVID,