Konwersja pliku z DEB do TGZ


DEBTGZ

Często zdarza się, że mimo zainstlowanego odpowiedniego oprogramowania do obsługi danego typu pliku, nie możemy poradzić sobie z jego obsługą. Formaty plików DEB oraz TGZ są do siebie podobne i możemy wykonać konwersję z formatu DEB do TGZ. Po wykonaniu takiej czynności, możemy skorzystać z programów, które obsługują plik TGZ. Być może po konwersji, będzie nam łatwiej wykonać zamierzone czynności.

Poniżej znajdziesz listę programów, które przekonwertują plik DEB do TGZ.

W dalszej części artykułu znajdziesz dodatkowe informacje. Przeczytaj je, zanim rozpoczniesz proces konwersji, być może znajdziesz prostszy sposób na rozwiązanie swojego problemu.

Uwaga!
Zawsze sprawdź, czy aplikacje domyślnie obsługujące plik DEB nie mają wbudowanych możliwości zapisania danych w innym formacie, np. TGZ. Taka sytuacja często ma miejsce i nie ma konieczności pobierania wtedy specjalistycznego oprogramowania.

Konwersja pliku Debian Software Package
Reklama Konwertery pliku DEB do TGZ

Oprogramowanie
„Konwersją danych” określamy pewne działania, mające na celu zmianę formatu plików, który przechowuje konkretne informacje, na inny. Konwertowanie danych to nic innego jak zmiana sposobu prezentacji danych dla komputera (dla użytkownika widoczne zmiany to inna końcówka pliku TGZ zamiast DEB, czy też możliwość otwarcia pliku w innej aplikacji niż dotychczas, natomiast sama treść pozostaje względnie podobna). Dla komputera natomiast zmienia się cała struktura danego pliku.

Wszystkie dane, z których korzystają komputery są kodowane na wiele różnych sposobów. Prawie każda aplikacja, z której korzystamy na co dzień, posiada swój własny format plików, w którym zapisuje przetwarzane dane. Aby skorzystać z tych samych danych w innym programie, bądź na innym systemie operacyjnym musimy wykonać ich konwersję (w tym przypadku z pliku DEB do pliku TGZ). Nawet pliki z tym samym rozszerzeniem (DEB) utworzone przez różne wersje aplikacji (nowsze lub starsze) mogą posiadać trochę inne struktury danych. Nawet zmiana bitów z jednego formatu do drugiego (w celu możliwości zastosowania nowych funkcji, lub międzyoperacyjności) jest już konwersją danych.

Jak przeprowadzić konwersję?
Konwersje mogą mieć różny poziom trudności ich wykonania – począwszy od prostych, takich jak zmiana kodowania znaków w pliku tekstowym aż do złożonych i skomplikowanych jak konwertowanie plików dźwiękowych czy grafik (w przypadku plików DEB i TGZ mamy do czynienia z konwersją bardziej skomplikowaną).

Aby wykonać tego typu konwersję, zazwyczaj potrzebujemy specjalistycznego oprogramowania. Może się zdarzyć, że konieczne będzie przejście przez procesy pośrednie lub operacje „eksportu” i „importu ”danych. Pobierz jeden z programów, których nazwy znajdziesz na naszej liście, jeżeli uda Ci się wykonać bezpośrednią konwersję danych z pliku DEB do TGZ, problem będzie rozwiązany. Jeżeli jednak nie, możesz spróbować znaleźć ścieżkę postępowania z konwersją na format pośredni.

Konwersja przez format pośredni
Aby wytłumaczyć, na czym polega konwersja przez format pośredni, posłużmy się poniższym przykładem:
Posiadasz plik w formacie DEB, który chcesz przekonwertować na inny format, który dla ułatwienia oznaczymy .NEW.

  • Jeżeli nie znalazłeś programu, który wykona konwersję bezpośrednią, sprawdź, jakie konwersje dla pliku DEB są dostępne. Jedną z nich jest na pewno konwersja z DEB do TGZ.
  • Teraz sprawdź, na jakie formaty możesz przekonwertować plik TGZ, być może znajdzie się wśród nich szukany przez Ciebie format .NEW.
  • W tym momencie, konwertując najpierw plik DEB do TGZ , a następnie TGZ do .NEW twój plik będzie posiadał pożądaną przez Ciebie strukturę.

Możliwości i kombinacji jest wiele, pamiętaj, aby szczegółowo sprawdzić każdą z nich. Zawsze najprostszym rozwiązaniem jest bezpośrednia konwersja DEB do TGZ, jednak nie w każdym przypadku taka jest możliwa, trzeba wtedy szukać najlepszego rozwiązania. Pamiętaj też, aby zawsze wykonać kopię zapasową pliku DEB, który konwertujesz. Nigdy nie wiadomo, czy wszystkie operacje przebiegną prawidłowo i czy plik DEB nie zostanie uszkodzony. Warto przed taką sytuacją się zabezpieczyć.

Jeśli jest taka konieczność, możesz również spróbować przekonwertować plik DEB na format inny, niż TGZ. Lista innych możliwych opcji konwersji: DEB do 7-ZIP, DEB do 7-Z, DEB do 7Z, DEB do 7ZIP, DEB do PEA, DEB do PKG, DEB do RPM, DEB do S7Z, DEB do SLP,