Konwersja pliku z H264 do BNK


H264BNK

Często zdarza się, że mimo zainstlowanego odpowiedniego oprogramowania do obsługi danego typu pliku, nie możemy poradzić sobie z jego obsługą. Formaty plików H264 oraz BNK są do siebie podobne i możemy wykonać konwersję z formatu H264 do BNK. Po wykonaniu takiej czynności, możemy skorzystać z programów, które obsługują plik BNK. Być może po konwersji, będzie nam łatwiej wykonać zamierzone czynności.

Poniżej znajdziesz listę programów, które przekonwertują plik H264 do BNK.

W dalszej części artykułu znajdziesz dodatkowe informacje. Przeczytaj je, zanim rozpoczniesz proces konwersji, być może znajdziesz prostszy sposób na rozwiązanie swojego problemu.

Uwaga!
Zawsze sprawdź, czy aplikacje domyślnie obsługujące plik H264 nie mają wbudowanych możliwości zapisania danych w innym formacie, np. BNK. Taka sytuacja często ma miejsce i nie ma konieczności pobierania wtedy specjalistycznego oprogramowania.

Konwersja pliku H.264 Encoded Video File
Reklama Konwertery pliku H264 do BNK

Oprogramowanie
„Konwersją danych” określamy pewne działania, mające na celu zmianę formatu plików, który przechowuje konkretne informacje, na inny. Konwertowanie danych to nic innego jak zmiana sposobu prezentacji danych dla komputera (dla użytkownika widoczne zmiany to inna końcówka pliku BNK zamiast H264, czy też możliwość otwarcia pliku w innej aplikacji niż dotychczas, natomiast sama treść pozostaje względnie podobna). Dla komputera natomiast zmienia się cała struktura danego pliku.

Wszystkie dane, z których korzystają komputery są kodowane na wiele różnych sposobów. Prawie każda aplikacja, z której korzystamy na co dzień, posiada swój własny format plików, w którym zapisuje przetwarzane dane. Aby skorzystać z tych samych danych w innym programie, bądź na innym systemie operacyjnym musimy wykonać ich konwersję (w tym przypadku z pliku H264 do pliku BNK). Nawet pliki z tym samym rozszerzeniem (H264) utworzone przez różne wersje aplikacji (nowsze lub starsze) mogą posiadać trochę inne struktury danych. Nawet zmiana bitów z jednego formatu do drugiego (w celu możliwości zastosowania nowych funkcji, lub międzyoperacyjności) jest już konwersją danych.

Jak przeprowadzić konwersję?
Konwersje mogą mieć różny poziom trudności ich wykonania – począwszy od prostych, takich jak zmiana kodowania znaków w pliku tekstowym aż do złożonych i skomplikowanych jak konwertowanie plików dźwiękowych czy grafik (w przypadku plików H264 i BNK mamy do czynienia z konwersją bardziej skomplikowaną).

Aby wykonać tego typu konwersję, zazwyczaj potrzebujemy specjalistycznego oprogramowania. Może się zdarzyć, że konieczne będzie przejście przez procesy pośrednie lub operacje „eksportu” i „importu ”danych. Pobierz jeden z programów, których nazwy znajdziesz na naszej liście, jeżeli uda Ci się wykonać bezpośrednią konwersję danych z pliku H264 do BNK, problem będzie rozwiązany. Jeżeli jednak nie, możesz spróbować znaleźć ścieżkę postępowania z konwersją na format pośredni.

Konwersja przez format pośredni
Aby wytłumaczyć, na czym polega konwersja przez format pośredni, posłużmy się poniższym przykładem:
Posiadasz plik w formacie H264, który chcesz przekonwertować na inny format, który dla ułatwienia oznaczymy .NEW.

  • Jeżeli nie znalazłeś programu, który wykona konwersję bezpośrednią, sprawdź, jakie konwersje dla pliku H264 są dostępne. Jedną z nich jest na pewno konwersja z H264 do BNK.
  • Teraz sprawdź, na jakie formaty możesz przekonwertować plik BNK, być może znajdzie się wśród nich szukany przez Ciebie format .NEW.
  • W tym momencie, konwertując najpierw plik H264 do BNK , a następnie BNK do .NEW twój plik będzie posiadał pożądaną przez Ciebie strukturę.

Możliwości i kombinacji jest wiele, pamiętaj, aby szczegółowo sprawdzić każdą z nich. Zawsze najprostszym rozwiązaniem jest bezpośrednia konwersja H264 do BNK, jednak nie w każdym przypadku taka jest możliwa, trzeba wtedy szukać najlepszego rozwiązania. Pamiętaj też, aby zawsze wykonać kopię zapasową pliku H264, który konwertujesz. Nigdy nie wiadomo, czy wszystkie operacje przebiegną prawidłowo i czy plik H264 nie zostanie uszkodzony. Warto przed taką sytuacją się zabezpieczyć.

Jeśli jest taka konieczność, możesz również spróbować przekonwertować plik H264 na format inny, niż BNK. Lista innych możliwych opcji konwersji: H264 do AVI, H264 do 3G2, H264 do BIK, H264 do DASH, H264 do FLV, H264 do MJPG, H264 do MKV, H264 do MOV, H264 do MP3, H264 do MP4, H264 do MPEG, H264 do VOB, H264 do WEBM, H264 do WMV, H264 do XVID,