Konwersja pliku z M4V do MP4


M4VMP4

Często zdarza się, że mimo zainstlowanego odpowiedniego oprogramowania do obsługi danego typu pliku, nie możemy poradzić sobie z jego obsługą. Formaty plików M4V oraz MP4 są do siebie podobne i możemy wykonać konwersję z formatu M4V do MP4. Po wykonaniu takiej czynności, możemy skorzystać z programów, które obsługują plik MP4. Być może po konwersji, będzie nam łatwiej wykonać zamierzone czynności.

Poniżej znajdziesz listę programów, które przekonwertują plik M4V do MP4.

W dalszej części artykułu znajdziesz dodatkowe informacje. Przeczytaj je, zanim rozpoczniesz proces konwersji, być może znajdziesz prostszy sposób na rozwiązanie swojego problemu.

Uwaga!
Zawsze sprawdź, czy aplikacje domyślnie obsługujące plik M4V nie mają wbudowanych możliwości zapisania danych w innym formacie, np. MP4. Taka sytuacja często ma miejsce i nie ma konieczności pobierania wtedy specjalistycznego oprogramowania.

Oprogramowanie
„Konwersją danych” określamy pewne działania, mające na celu zmianę formatu plików, który przechowuje konkretne informacje, na inny. Konwertowanie danych to nic innego jak zmiana sposobu prezentacji danych dla komputera (dla użytkownika widoczne zmiany to inna końcówka pliku MP4 zamiast M4V, czy też możliwość otwarcia pliku w innej aplikacji niż dotychczas, natomiast sama treść pozostaje względnie podobna). Dla komputera natomiast zmienia się cała struktura danego pliku.

Wszystkie dane, z których korzystają komputery są kodowane na wiele różnych sposobów. Prawie każda aplikacja, z której korzystamy na co dzień, posiada swój własny format plików, w którym zapisuje przetwarzane dane. Aby skorzystać z tych samych danych w innym programie, bądź na innym systemie operacyjnym musimy wykonać ich konwersję (w tym przypadku z pliku M4V do pliku MP4). Nawet pliki z tym samym rozszerzeniem (M4V) utworzone przez różne wersje aplikacji (nowsze lub starsze) mogą posiadać trochę inne struktury danych. Nawet zmiana bitów z jednego formatu do drugiego (w celu możliwości zastosowania nowych funkcji, lub międzyoperacyjności) jest już konwersją danych.

Jak przeprowadzić konwersję?
Konwersje mogą mieć różny poziom trudności ich wykonania – począwszy od prostych, takich jak zmiana kodowania znaków w pliku tekstowym aż do złożonych i skomplikowanych jak konwertowanie plików dźwiękowych czy grafik (w przypadku plików M4V i MP4 mamy do czynienia z konwersją bardziej skomplikowaną).

Aby wykonać tego typu konwersję, zazwyczaj potrzebujemy specjalistycznego oprogramowania. Może się zdarzyć, że konieczne będzie przejście przez procesy pośrednie lub operacje „eksportu” i „importu ”danych. Pobierz jeden z programów, których nazwy znajdziesz na naszej liście, jeżeli uda Ci się wykonać bezpośrednią konwersję danych z pliku M4V do MP4, problem będzie rozwiązany. Jeżeli jednak nie, możesz spróbować znaleźć ścieżkę postępowania z konwersją na format pośredni.

Konwersja przez format pośredni
Aby wytłumaczyć, na czym polega konwersja przez format pośredni, posłużmy się poniższym przykładem:
Posiadasz plik w formacie M4V, który chcesz przekonwertować na inny format, który dla ułatwienia oznaczymy .NEW.

  • Jeżeli nie znalazłeś programu, który wykona konwersję bezpośrednią, sprawdź, jakie konwersje dla pliku M4V są dostępne. Jedną z nich jest na pewno konwersja z M4V do MP4.
  • Teraz sprawdź, na jakie formaty możesz przekonwertować plik MP4, być może znajdzie się wśród nich szukany przez Ciebie format .NEW.
  • W tym momencie, konwertując najpierw plik M4V do MP4 , a następnie MP4 do .NEW twój plik będzie posiadał pożądaną przez Ciebie strukturę.

Możliwości i kombinacji jest wiele, pamiętaj, aby szczegółowo sprawdzić każdą z nich. Zawsze najprostszym rozwiązaniem jest bezpośrednia konwersja M4V do MP4, jednak nie w każdym przypadku taka jest możliwa, trzeba wtedy szukać najlepszego rozwiązania. Pamiętaj też, aby zawsze wykonać kopię zapasową pliku M4V, który konwertujesz. Nigdy nie wiadomo, czy wszystkie operacje przebiegną prawidłowo i czy plik M4V nie zostanie uszkodzony. Warto przed taką sytuacją się zabezpieczyć.

Jeśli jest taka konieczność, możesz również spróbować przekonwertować plik M4V na format inny, niż MP4. Lista innych możliwych opcji konwersji: M4V do MTS, M4V do 264, M4V do 3GP, M4V do 3GPP, M4V do 3GPP2, M4V do ASF, M4V do AVC, M4V do AVI, M4V do FLV, M4V do H263, M4V do H264, M4V do M1V, M4V do M2T, M4V do M2TS, M4V do M2V, M4V do MJPG, M4V do MKV, M4V do MOV, M4V do MPEG, M4V do MPG, M4V do MPG4, M4V do OGV, M4V do TS, M4V do VOB, M4V do WMV,